ارتباط عدل و حکمت الهی

Feb 19, 2019 · نسبت زکات با عدل و حکمت الهی و عدالت اجتماعی . حکمت و عدل الهی در اجابت دعای گناه کاران و غیر مسلمانان توحید - خداشناسی انگیزه های خداوند از عذاب اخروی توحید - خداشناسی در این پژوهش دو استدلال استاد مطهری در باب جاودانگی انسان بررسی و نقد می شود

2023-01-26
    كلمة مردافه ل كوادر وظيفية
  1. عدل الهی و اختلافات در آفرینش