QUÈ CAL SABER?

NO CANVIÏS DE LLENGUA. TOTHOM ENTÉN EL CATALÀ.
RECLAMA, DEMANDA I DEFENSA’T EN CATALÀ
SI VAS AL JUTJAT NO CANVIÏS DE LLENGUA

Només un 3% de les demandes que es presenten als jutjats són en català i un 17% de les resolucions judicials són en català.

ASSOCIACIÓ DE JURISTES EN DEFENSA DE LA LLENGUA PRÒPIA.
c/ Diputació, 276 pral. 08006 Barcelona.

————————————————————————————————

L’Associació de juristes en defensa de la llengua pròpia ha decidit realitzar la campanya de sensibilització “NO CANVIEM DE LLENGUA“, a favor de l’ús del català davant l’Administració de justícia a Catalunya.

En els darrers temps, l’ús del català als jutjats i tribunals de justícia de Catalunya – que mai ha estat normalitzat – ha experimentat un cert retrocés, cosa que queda palesa pel fet que es dicten encara menys sentències en català que abans (16%).

De fet, és massa freqüent que a l’hora de relacionar-se amb l’Administració de justícia, persones que parlen en català en tots els àmbits de la vida privada i social, canviïn de llengua i utilitzin el castellà, tan de forma oral com escrita.

Creiem que es necessària una acció sostinguda en el temps que afavoreixi que el català sigui utilitzat amb normalitat, també a l’àmbit de la justícia, però, a la vegada, considerem que és imprescindible una major sensibilització del conjunt de la societat.

El dret a usar la llengua catalana davant l’Administració de justícia és un dret indiscutible, que està regulat a la Llei de política lingüística, a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i a la Llei orgànica del poder judicial; aquest dret suposa que els ciutadans podem triar la llengua en la que volem relacionar-nos i que hem de ser atesos, oralment i per escrit, en la llengua escollida.

La campanya “NO CANVIEM DE LLENGUA” s’adreça principalment a tots els ciutadans, ja que sou vosaltres els qui podeu exercir el vostre dret d’opció lingüística davant els organismes de l’Administració de justícia a Catalunya, però en aquesta tasca també hi estan implicats tots els poders públics (administracions públiques i també l’Administració de justícia), així com els operadors jurídics (jutges, fiscals, secretaris judicials, funcionaris de justícia, advocats, procuradors, graduats socials, metges forenses, entre d’altres).

L’eix fonamental de la campanya que es vol portar a terme durant el mes de març de 2011 és: “NO CANVIEM DE LLENGUA”.

Us volem fer coneixedors de la campanya i demanar-vos la vostra col·laboració. Aneu a l’apartat “COM COL·LABORAR”, on us expliquem en detall què és el que podeu fer per donar a conèixer aquesta campanya.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Barcelona, març 2011.